Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:Rozprawy Społeczne Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wpisują swoją obecność w panoramę aktualnie ukazujących się czasopism naukowych polskich uczelni, nie tylko stają się jednym z pism wydawanych przez szkoły wyższe i uniwersytety - w tym wyższe szkoły zawodowe, ale czasopismem chcącym zaprezentować nowy oryginalny kształt i treść oryginalną, jaką zauważa środowisko wydające niniejszy zeszyt wpisujący się w zauważany brak studiów bliskich praktyki życia i je analizujących oraz na nie odpowiadających przez pryzmat zorientowania praktycznego z wyróżnionym zwłaszcza działem - praktyka - badania - wdrażania - w którym nasze środowisko zamierza podejmować próbę typowego dla szkół wyższych zawodowych i ich tożsamości - przeniesienia refleksji teoretycznej i wiedzy w konteksty i uwarunkowania wykonywanego zawodu, realizowanego projektu i przeprowadzania jakiegoś zamierzenia.

Państwowa Szkoła Wyższa w dziesięcioletnim okresie swojej działalności jest Uczelnią prężną wydawniczo i badawczo, o czym świadczą liczne wydania książkowe, które najczęściej były owocem pracy poszczególnych autorów, ale też konferencji i naukowych dyskusji, jakie miały miejsce w tym środowisku akademickim. Posiadają one ważne miejsce w polskiej myśli naukowej, ale zwykle ich ukazanie wiązało się bądź to z problematyką opracowaną w dłuższym okresie czasu, bądź były utrwaleniem i pokłosiem już dyskutowanych problemów. Szczególno i potrzebna natomiast rola czasopisma naukowego uczelnianego ukazuje się natomiast w Tm, że dostarcza ona naukowej aktualnej informacji i tym bardziej spełnia ważną rolę dostarczając najbardziej istotnych bodźców dla rozwoju nauki, badań i zastosowań praktycznych.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021