Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


My i oni – stereotypy społeczne w definiowaniu osób upośledzonych umysłowo

Stereotyp oznacza uproszczone, niepoddające się weryfikacji spostrzeganie rzeczywistości. Stereotypy dotyczące osób upośledzonych dotyczą często przekonania o ich agresywności, nieprzewidywalności, braku odpowiedzialności, chorobie psychicznej. Ograniczenie negatywnych stereotypów dotyczących osób upośledzonych umysłowo wiąże się nierozerwalnie z poprawą egzystencji tych osób. Bardziej niż upośledzenie stygmatyzacja społeczna zamyka drogę osobom upośledzonym umysłowo do społecznej integracji.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021