Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Współpraca przedszkola z rodzicami na przykładzie przedszkoli samorządowych w Białej Podlaskiej

Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka. Małemu dziecku, zależnemu całkowicie od dorosłych, właśnie dorośli tworzą dobre lub złe warunki rozwoju i wychowania Z wychowawczego punktu widzenia jest bardzo pożądanym, aby te dwa najważniejsze dla dziecka w wieku przedszkolnym środowiska działały wspólnie, wzajemnie się uzupełniając. Współpraca nauczyciela z rodzicami jest niezbędnym warunkiem powodzenia w pracy wychowawczodydaktycznej. W dzisiejszych czasach, aby przedszkole zyskało wśród dzieci i ich rodziców miano tzw. „naszego przedszkola”, konieczne staje się wypracowanie takiego modelu współpracy z rodzicami, gdzie obie świadomie współpracujące strony, mają poczucie współdecydowania w sprawach ważnych dla wychowania i kształcenia dziecka. Dlatego też należy ustawicznie dążyć do tego, aby rodzice współuczestniczyli w organizowaniu edukacji przedszkolnej swoich pociech, a nauczyciele wspomagali działania wychowawcze rodziców.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021