Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Globalna wioska w czterech aspektach - zbliżeniu, izolacji, wspólnocie i osamotnieniu

Publikacja ma na celu przybliżenie obecnie istniejącego i nabierającego tempa w swym rozwoju zjawiska globalnej wioski. Owo zjawisko przedstawione jest w czterech aspektach: zbliżeniu, izolacji, wspólnocie i osamotnieniu. Pojecie globalna wioska ściśle wiąże się z globalizacją, której wyznacznikiem jest ciągły postęp technologii zarówno komunikacyjnych jak i informacyjnych. Bezkresne nowinki techniczne przyczyniają się do niezmiernej migracji ludzi (zarówno tej wirtualnej jak i fizycznej) w odległe zakątki świata, nie stawiając przy tym ograniczeń. Związane jest to bezpośrednio z zanikaniem granic zarówno tych geograficznych jak i narodowych miedzy państwami, co zbliża niejako odrębne kultury, pozwalając na mieszanie się ich obyczajów i wartości. Zjawisko globalnej wioski powoduje w ludziach dwa antagonistyczne odczucia: z jednej strony jest to zadowolenie, poczucie wspólnoty i zbliżenia, natomiast z drugiej – strach, chęć izolacji oraz osamotnienie.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021