Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Negocjacje – między rywalizacją i współdziałaniem

W artykule omówiono jeden z kluczowych problemów negocjacji jakim jest rywalizacja i współdziałanie. Nieuświadamianie sobie przez strony jednoczesnego występowania w negocjacjach tych dwóch elementów jest jedną z ważniejszych przyczyn niepowodzeń negocjatorów. Często zachowują się oni w negocjacjach niewłaściwie, ponieważ jednoczesna rywalizacja i współdziałanie sprawia im znaczną trudność. O wiele łatwiej bowiem rywalizować lub współpracować niż rywalizować i współpracować jednocześnie. Problem rywalizacji i współdziałania w negocjacjach omówiony został w artykule w odniesieniu do trzech obszarów: struktury sytuacji negocjacyjnej, ogólnego modelu negocjacji oraz stylów stosowanych przez negocjatorów.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021