Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Symetria i asymetria strzałów na bramkę w mistrzostwach Europy w piłce nożnej 2004

Wraz z coraz bardziej wyrównującym się poziomem rywalizacji reprezentacji narodowych w piłce nożnej ważne miejsce przypisuję się wszech-stronności przygotowania piłkarzy. Rozpoznając ten problem dokonano obserwacji 458 strzałów na bramkę w Mistrzostwach Europy 2004 z uwzględnieniem ich symetrii wykonania (strzałów lewą i prawą nogą). Analiza ta dotyczyła proporcji strzałów prawą i lewą nogą u ogółu piłkarzy oraz indywidualnego wyszkolenia zawodników w zakresie symetryzacji tj. strzelających tak prawą jak i lewą nogą. Wyniki badań wykazały, że u piłkarzy dominowały strzały nogą prawą – 68,4%, przy 31,6% nogą lewą. Dominacja nogi prawej wahała się od 86,7% w zespole Anglii, do 50% w zespole Hiszpanii i Łotwy. Indywidualna charakterystyka wszechstronnego przygotowania piłkarzy wykazała przewagę piłkarzy strzelających asymetrycznie – 79,8% tj. strzelających tylko jedną nogą, głównie z przewagą piłkarzy prawonożnych. Piłkarze wykonujący strzały w meczu tak prawą jak i lewą noga stanowili jedynie 20,2%. Zespoły o większej liczbie piłkarzy przygotowanych symetrycznie to Niemcy (33,3%) i Czechy (29,4%). Strzały na bramkę w zależności od stref boiska i sektorów bramki wy-kazały symetrię prawej i lewej połowy boiska, odpowiednio 49,4% i 50,6%. Jednak zdobyte gole wskazują na przewagę strzałów z lewej strony boiska (56,9%) przy 43,1% z prawej.
Analiza strzałów z rzutów karnych wykazała zdecydowaną przewagę nogi prawej (82,4%). Strzały kierowane były do wszystkich ośmiu sektorów bramki, ale najwięcej goli zdobyto w lewy dolny sektor (25,9%). Rzuty karne wykazały wskaźnik skuteczności 79,4%.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021