Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Sedymentacja i depozycja osadów zlodowacenia środkowopolskiego w rejonie Janowa Podlaskiego, (Nizina Południowopodlaska)

Celem badania było określenie warunków sedymentacji i depozycji osadów zlodowacenia środkowopolskiego w rejonie Janowa Podlaskiego. Podczas analizy profili w stanowiskach badawczych: Nowy Pawłów i Bubel Łukowiska wydzielono 3 jednostki litostratygraficzne. Powstanie tych jednostek związane jest z sukcesją osadów, które wykształciły się w wyniku transgresji i zaniku lądolodu środkowopolskiego, prawdopodobnie wieku odrzańskiego. Badania tego typu w rejonie Janowa Podlaskiego nie były prowadzone. Wniosły one nowe dane odnośnie wykształcenia osadów i rekonstrukcji procesów depozycji.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021