Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


O roli kontekstualizacji w nauczaniu słownictwa obcojęzycznego

W powyższym artykule autorka podejmuje próbę analizy sposobu wykorzystywania kontekstu w nauczaniu słownictwa w języku obcym. Artykuł przedstawia pojęcie oraz typy kontekstu, jak również taksonomię tzw. wskazówek kontekstualnych, które mogą być przydatne w prezentacji słownictwa oraz w konstruowaniu ćwiczeń wprowadzających i utrwalających nowe jednostki leksykalne. Dyskusja obejmuje także różne podejścia w nauczaniu słownictwa obcojęzycznego, zarówno te zapewniające użycie wyrazów kontekście, jak i w izolacji, z naciskiem położonym na korzyści wynikające z nauczania nieznanych wyrazów w dyskursie. Autorka analizuje poszczególne etapy wprowadzania słownictwa przy użyciu kontekstualizacji, popierając je szczegółowymi przykładami zadań klasowych.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2019