Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Atrakcyjność zajęć jako klucz w motywowaniu uczniów/ studentów do nauki gramatyki języka obcego (na przykładzie języka rosyjskiego)

Artykuł poświęcony jest problemom związanym z atrakcyjnością zajęć języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania gramatyki, a także ukazania jej miejsca i roli w ogólnej znajomości języka obcego. Autorka podjęła próbę przełamania istniejącego w świadomości nauczycieli, ale głównie uczniów stereotypu o monotonii, schematyczności, nudzie charakterystycznej dla zajęć poświęconych gramatyce i ukazania możliwości zlikwidowania ich negatywnego nastawienia do tego typu lekcji. Artykuł ukazuje czynniki mające istotny wpływ na atrakcyjność zajęć poświęconych zagadnieniom gramatycznym, popartych przykładami z własnej praktyki dydaktycznej, które zwiększają motywację i aktywizują uczniów do systematycznego, wykonywanego z zaangażowaniem wysiłku językowego.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2019