Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Harmonogramowanie projektu ze zdefiniowanymi kamieniami milowymi

W artykule przedstawiono problem harmonogramowania projektu z ograniczoną dostępnością zasobów RCPSP. Zaproponowano model matematyczny problemu, który uwzględnia system kamieni milowych – umownych punktów kontrolnych realizacji projektu. Dla części zadań (związanych z kamieniami milowymi) określono nieprzekraczalne terminy ich zakończenia Opracowano funkcję celu, która uwzględnia terminy realizacji wszystkich tych czynności.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021