Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


SPRAWOZDANIE Z XII MIEDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ NT. -SPOLECZENSTWA WIELOKULTUROWE - DYNAMIKA, ZMIENNOSC I NIEPRZEWIDYWALNOSC. KU JAKIM STRATEGIOM W EDUKACJI MIEDZYKULTUROWEJ-, UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU, 25-28 MAJA 2014 R.

SPRAWOZDANIE Z XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ NT. „SPOŁECZEŃSTWA WIELOKULTUROWE - DYNAMIKA, ZMIENNOŚĆ I NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ. KU JAKIM STRATEGIOM W EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ?”, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, 2528 MAJA 2014 R.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021