Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Marzena Ruszkowska (2013) DIAGNOSIS OF FOSTER FAMILIES IN LIGHT OF PRESENT DAY DILLEMAS, WARSAW, CZRZ, PUBLICATION PROJECT: “COORDINATION FOR ACTIVE INTEGRATION“ UNDER THE ACTION 1.2 “SYSTEM SUPPORT FOR SOCIAL WELFARE INSTITUTIONS AND SOCIAL INTEGRATION“ OPERATIONAL PROGRAMME HUMAN CAPITAL CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION FROM THE EUROPEAN SOCIAL FUND

Marzena Ruszkowska (2013)
DIAGNOZA RODZIN ZASTĘPCZYCH W OBLICZU DYLEMATÓW
WSPÓŁCZESNOŚCI, WARSZAWA, CZRZ, PUBLIKACJA W RAMACH PROJEKTU:
,,KOORDYNACJA NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI”
W RAMACH DZIAŁANIA 1.2 ,,WSPIERANIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI POMOCY
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ” PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI,
WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Marzena Ruszkowska (2013)
DIAGNOSIS OF FOSTER FAMILIES IN LIGHT OF PRESENT DAY DILLEMAS,
WARSAW, CZRZ, PUBLICATION PROJECT: „COORDINATION FOR ACTIVE
INTEGRATION” UNDER THE ACTION 1.2 „SYSTEM SUPPORT FOR SOCIAL
WELFARE INSTITUTIONS AND SOCIAL INTEGRATION” OPERATIONAL
PROGRAMME HUMAN CAPITAL CO-FINANCED BY THE EUROPEAN
UNION FROM THE EUROPEAN SOCIAL FUNDPSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021