Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


The report from Expert Seminar: POLAND IN 25 YEARS - THE SECOND LEAP OF MODERNIZATION

Sprawozdanie z Seminarium Eksperckiego:
POLSKA ZA 25 LAT – DRUGI SKOK MODERNIZACYJNY
The report from Expert Seminar:
POLAND IN 25 YEARS - THE SECOND LEAP OF MODERNIZATIONPSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021