Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Struktura wydatków a poziom zaspokojenia potrzeb w odczuciu respondentów na przykładzie województwa lubelskiego

Gospodarstwo domowe funkcjonuje w celu realizacji różnorodnych funkcji.
Jedną z nich jest zaspokajanie potrzeb wszystkich osób je tworzących.
Głównym celem opracowania była prezentacja odczuć respondentów związanych
z zaspokajaniem potrzeb gospodarstwa w obszarze 6 grup towarowo
– usługowych. Analiza ta poprzedzona została prezentacją struktury i poziomu
wydatków wiejskich gospodarstw domowych z obszaru województwalubelskiego. Wykorzystany materiał empiryczny pochodził z grupy 621
gospodarstw domowych.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021