Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Wychowanie osoby w nauczaniu Jana Pawła II

Publikacja uwzględniając bogatą spuściznę nauczania Jana Pawła II
zasadniczo ma jako cel odczytanie i rekonstrukcję przyjmowanego sposobu
definiowania fenomenu wychowania osoby. Skoncentrowana jest wokół
analizy jego istoty i zadań w płaszczyźnie osobowej. Nadto przywołuje
strukturę i funkcje, cele osobowe i novum tegoż wychowania. Artykuł, nie
roszcząc sobie pretensji do wyczerpania bogactwa zagadnień składających
się na integralne wychowanie osoby w nauczaniu papieskim, zwraca też
uwagę na realizm, radykalizm i otwartość analizowanej wizji wychowania.
Ukazując wychowanie jako „twórczość w przedmiocie najbardziej osobowym”
wskazuje nie tylko na osobowy wymiar celów ale także na nowość
życia wpisaną w papieski ideał wychowawczy i przyczyny podejmowania
działalności wychowawcze.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021