Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Wolność i prawda w kształceniu i w wychowaniu w kontekście nauczania Jana Pawła II

Dążenia człowieka w sferze poznawczej charakteryzuje (jak wskazywał
już Arystoteles) dążenie do poznania prawdy. Prawda poznana a następnie
funkcjonująca jako przyjęta wiedza, wyzwala nas z ignorancji, przesądów
i własnego egoizmu, a zgodnie z nauczaniem Jezusa Chrystusa, czyni człowieka
prawdziwie wolnym: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.
W istocie przy tak postawionej kwestii prawdy, chodzi w każdym przypadku
o człowieka i jest kwestią antropologiczną. W dążeniu człowieka do
prawdy odzwierciedla się swoiste dążenie społeczeństw i całej ludzkości.
Oczywiście prawda przybiera różne formy i są różne jej rodzaje. Jest prawda,
z jaką spotykamy się w logice (prawda logiczna), prawda w procesie
poznania (prawda poznawcza). Artykuł stawia sobie jako cel przybliżenie
problemów związanych z prawdą i związanej z nią: wolności i odpowiedzialności
odniesionych do zagadnień związanych z kształceniem i wychowaniem,
odwołując się w tym względzie do tekstów nauczania Jana Pawła
II.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021