Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Poczucie osamotnienia u młodzieży szkolnej

Artykuł dotyczy poczucia osamotnienia młodzieży szkolnej. Ukazuje
wyniki badań, którymi objęło 100 losowo wybranych osób w wieku 16–17
lat. Na podstawie badań stwierdzono, że w jakimś stopniu poczucie osamotnienia
przeżywa większość badanych. Głębokie poczucie osamotnienia,
odizolowania, opuszczenia przeżywa ok. 8% badanych osób. Z badań wynika,
że zainteresowanie problemami młodzieży, udzielanie jej wsparcia
stanowi ważny problem pedagogiczny.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021