Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Społeczne definiowanie osób upośledzonych umysłowo przez gimnazjalistów pochodzących ze środowisk wiejskich

Celem badań było poznanie opinii uczniów pochodzących ze środowisk
wiejskich wobec osób upośledzonych umysłowo. Podstawową metodą zbierania
materiału badawczego był sondaż diagnostyczny. Badania zrealizowano
w styczniu 2007r. w gimnazjum w Łomazach. W badaniach wzięło udział
40 uczniów. Wyniki badań wskazują na istnienie zróżnicowanych postaw
badanych wobec osób upośledzonych umysłowo.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2019