Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Rodzina zastępcza formą kompensacji sieroctwa

Ważnym problemem w pedagogice wydaje się być zjawisko narastającego
ciągle sieroctwa nie tyle naturalnego, co społecznego i możliwości jego
kompensacji.
W przypadku sieroctwa kompensacja będzie oznaczała zastępowanie
dziecku sierocemu rodziny naturalnej innymi formami zastępczego rodzicielstwa.
Rodzina zastępcza niewątpliwie stanowi jedną z najbardziej cenionych
form opieki, ponieważ stwarza najbardziej optymalne warunki wychowawcze,
które w najwyższym stopniu zbliżają ją do warunków panujących w
rodzinach naturalnych.
Wspiera ona rozwój dziecka we wszystkich jego sferach (fizycznej, psychicznej,
społecznej, kulturalnej), zaspokaja jego podstawowe potrzeby, daje
możliwość zachowania równowagi psychicznej, stwarza poczucie bezpieczeństwa
i stabilizacji, przygotowuje do pełnienia przyszłych ról społecznych.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021