Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Szpitalne i komunalne rezerwuary bakterii z rodzaju Legionella oraz zapobieganie zakażeniom (komunikat z badań)

Legionella pneumophila jest czynnikiem etiologicznym legionelozy przebiegającej
pod dwoma postaciami klinicznymi: gorączki Pontiac lub postacią
choroby legionistów manifestującej się ciężkim, atypowym zapaleniem płuc.
Głównym źródłem zakażenia są: gleba, systemy klimatyzacyjne, domowe
instalacje wodne, woda pitna, nawilżacze płuczki, neulizatory. Najważniejszymi
metodami zapobiegania zakażeniom bakterią Legionella jest właściwa
dystrybucja, dezynfekcja oraz nadzór nad jakością wody.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021