Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Pogranicze jako przedmiot badań społecznych

Podstawą do napisania tego artykułu była chęć przedstawienia pogranicza,
jako problemu badawczego, który inspiruje badaczy z różnych dziedzin
nauk społecznych. Autorowi zależało na przedstawieniu tego problemu
w perspektywie rozwoju współczesnych społeczeństw w skali mikro
i makrospołecznej. Analiza problemu badawczego jest ukazana w kontekście
tych ośrodków socjologicznych, które już od kilkunastu lat prowadzą
systematyczne badania nad specyfiką polskich i europejskich pograniczy.
Teoretyczny opis tego zagadnienia jest pogłębiony wynikami badań
własnych, które autor prowadził wśród studentów na pograniczu polsko-
-białoruskim. Wyniki owych dociekań dość jednoznacznie ukazują powierzchowne
znaczenie tego terminu wśród badanych oraz tradycyjne ujęcie tego
terminu.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021