Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Kłopoty z Białą Podlaską, czyli o niektórych nazwach polskich miast w tekstach rosyjskich

Przedmiotem artykułu są trudności w formowaniu i używaniu rosyjskich
odpowiedników nazw polskich miast o strukturze dwuczłonowej. Nazwy
takie, w polskiej nomenklaturze toponimicznej częste (Biała Podlaska, Gorzów
Wielkopolski, Nowy Sącz itp.), sprawiają znaczne trudności w tłumaczeniach
tekstów o Polsce na język rosyjski oraz w redagowaniu wypowiedzi
w tym języku. Dokonany w artykule przegląd odpowiedników pozwala
na sformułowanie reguł ich tworzenia: dominację zapisu fonetycznego nad
przekazem cech morfologicznych oraz pisownię z dywizem, ale nie likwiduje
trudności występujących przy ich użyciu w tekstach. Analiza odpowiedników
podawanych w słownikach jednojęzycznych i dwujęzycznych
wykazuje wady zapisów leksykograficznych: rozbieżność rekomendacji,
niekonsekwencje w zapisach, niejasność w charakterystyce gramatycznej,
głównie dotyczącą sposobu odmiany nazw.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021