Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Wizerunek biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej na podstawie badań przeprowadzonych wśród studentów

Nadrzędnym celem działalności współczesnych bibliotek jest dążenie do
optymalnego zaspokojenie rzeczywistych i potencjalnych potrzeb użytkowników.
To właśnie czytelnik stanowi oś wszelkich procesów bibliotecznych
od gromadzenia i opracowania poprzez przechowywanie, udostępnianie
i działalność informacyjną. Zadowolenie czytelnika, satysfakcjonujące spełnienie
jego oczekiwań stawianych systemowi biblioteczno-informacyjnemu
jest warunkiem utrwalania dobrej opinii o bibliotece i kształtowania jej
pozytywnego wizerunku.
W celu poznania opinii użytkowników Biblioteki PWSZ im. Papieża
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przeprowadzono badania ankietowe,
wyniki których przedstawia poniższy raport, omawiający te obszary działalności
biblioteki, które w głównej mierze kształtują o niej opinię: warunki
lokalowe, dostęp do księgozbioru i informacji, organizację zbiorów i warsztatu
informacyjnego.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021