Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Instytucje otoczenia biznesu jako szansa lokalnego rozwoju

Miasta ulegają przemianom zarówno społecznym, jak i ekonomicznym.
Instytucje otoczenia biznesu stanowią jeden z warunków rozwoju
lokalnego. Sieci instytucji otoczenia biznesu pobudzają przedsiębiorczość,
co przyczynia się do poprawy warunków życia ludności lokalnej, spadku
bezrobocia, wzrostu atrakcyjności inwestycji danego obszaru, powstawania
nowych przedsiębiorstw i stanowisk pracy. Sieci instytucji lokalnych
wywierają wpływ na poziom rozwoju gospodarczego.Celem niniejszego opracowania jest próba zaprezentowanie sieci instytucji
otoczenia biznesu w Białej Podlaskiej.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021