Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Harmonogramowanie projektów w dynamicznych środowiskach produkcyjnych

Zarządzanie projektami jest coraz częściej stosowane w planowaniu produkcji.
M.in. w takich dziedzinach jak: sektor badań i rozwoju, sektor prac
publicznych, sektor budowlany, budowa systemów informatycznych itp..
Harmonogramowanie projektów, jako część zarządzania projektami, sprowadza
się do ustalenia czasów rozpoczęcia (i zakończenia) czynności realizujących
dany projekt oraz alokacji poszczególnych zasobów do tych
czynności. Większość prac teoretycznych dotyczących harmonogramowania
projektów nie uwzględnia dynamiki rzeczywistych środowisk produkcyjnych.
Aby usprawnić realizację przedsięwzięć konieczne jest uodparnianie
uszeregowań na możliwe zakłócenia (harmonogramowanie predyktywne)
oraz reagowanie na nieprzewidywalne zaburzenia w trakcie realizacji harmonogramu
predyktywnego (harmonogramowanie reaktywne).PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021