Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


Symetria i asymetria gry bramkarek w działaniach ofensywnych w piłce nożnej kobiet. Mistrzostwa Europy – Anglia 2005

Jakość i dokładność działań technicznych w grze w piłkę nożną znacząco
wpływają na osiągane wyniki sportowe. Wszechstronne wyszkolenie
zawodniczek i zawodników mają bardzo ścisły związek z kształtowaniem
symetrii ruchowej, która prowadzi do podniesienia sprawności koordynacji,
zwiększając możliwości ruchowe zawodniczek.
Celem artykułu jest ilościowe poznanie gry bramkarek w działaniach
ofensywnych w świetle symetryzacji gry w działaniach z piłką oraz określenie
czy w szkoleniu bramkarek na najwyższym europejskim poziomie
prowadzone jest wszechstronne przygotowanie techniczne zawodniczek
grających na tej pozycji.
Jako metodę badawczą zastosowano obserwację systematyczną, zewnętrzną
i skategoryzowaną poprzez wystandaryzowane narzędzie badawcze,
jakim był autorski arkusz obserwacji. Analizie poddano grę bramkarek
ośmiu drużyn występujących w fazie finałowej podczas wszystkich 15 meczów
rozegranych w czasie turnieju. Rejestrowano następujące działaniaofensywne bramkarek: wyrzut piłki ręką, rozpoczęcie akcji nogą oraz podanie
piłki nogą z akcji.
Wyniki zebranego materiału skłaniają autorów do potwierdzenia założonej
hipotezy badawczej, że w szkoleniu bramkarek na najwyższym europejskim
poziomie nie jest prowadzone wszechstronne przygotowanie techniczne.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021