Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:


WHY GENERALIST SOCIAL WORK A RESPONSE THROUGH THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF SOCIAL WORK

Artykuł stawia sobie za cel podjęcie i poddanie pod dyskusję dwojakich podejść do problemu pracy socjalnej, które może być bardziej ogólne, a na-wet czasami wręcz ogólnikowe, ale z drugiej strony mogą być też bardziej szczegółowym i drobiazgowym podejściem i wypracowywaniem modelu praktyki pracy socjalnej. Z zamiarem zrealizowania swojego zamierzenia, autor poddaje analizie sam proces pracy socjalnej i analizuje podstawowe jej cechy. W wyniku swoich analiz wypracowuje i uwzględnia ogólne podejście i ogólne ujęcia pracy socjalnej oraz szczegółowe aspekty i podejścia do pracy socjalnej wraz ze szczegółowymi jej zasadami. Praktycy i teoretycy pracy socjalnej, często bardzo istotowo wpisani w życie społeczne, nie są zdolni objąć swoją uwagą całokształtu problemów pracy socjalnej, co sprawia, że świadomie bądź też nieświadomie zniekształcają istotę misji oraz podstawowych zadań pracy socjalnej, a jednym z powodów jest właśnie brak ogólnego spojrzenia i odniesienia się do podstaw pracy socjalnej i bardziej odpowiedzialnego podejścia do niej. Autor sugeruje, że właśnie uwzględnienie ogólnego podejścia do pracy socjalnej, stanowi szczególną gwarancję i pomoc w zachowaniu istoty pracy socjalnej i zrealizowania podstawowych jej celów.PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2019