Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:

Informacje ogólne

2011 – tom V nr 1 Wersją pierwotną niniejszego numeru jest wersja papierowa.

2011 – tom V nr 2 Wersją pierwotną niniejszego numeru jest wersja papierowa.

2012 – tom VI nr 1 Wersją pierwotną niniejszego numeru jest wersja elektroniczna.

2012 – tom VI nr 2 Wersją pierwotną niniejszego numeru jest wersja elektroniczna.

2013 – tom VII nr 1 Wersją pierwotną niniejszego numeru jest wersja elektroniczna.

2013 – tom VII nr 2 Wersją pierwotną niniejszego numeru jest wersja elektroniczna.

2014 – tom VIII nr 1 Wersją pierwotną niniejszego numeru jest wersja elektroniczna.

2014 – tom VIII nr 2 Wersją pierwotną niniejszego numeru jest wersja elektroniczna.

2014 – tom VIII nr 3 Wersją pierwotną niniejszego numeru jest wersja elektroniczna.

2014 – tom VIII nr 4 Wersją pierwotną niniejszego numeru jest wersja elektroniczna.

Informacje dla Autorów

Uwaga:

Wszystkie publikacje w Rozprawach Społecznych poddawane są recenzji przez anonimowych ekspertów.


PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021