Start
Informacje
Komitet Redakcyjny
Publikacje
Rada Naukowa
Lista recenzentów

Subskrybcja:

Rozprawy Społeczne

 Komitet Redakcyjny/ Editioral Board

Redaktor Naczelny/ Editor-in-Chief:
Marian Nowak

Zastępca Redaktora/ Deputy Editor-in-Chief: Józef Bergier

Sekretarz Redakcji/ Administrative Editor: Paulina Rynkiewicz

Redaktor tematyczny/ Topic Editor: Beata Wołosiuk

Redaktor statystyczny/ Statistical Editor: Joanna Kisielińska

Redaktor językowy/ Language Editor: Bernard Wrzaszcz-Tkaczyk


PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Web Site Administrator: R. Lichograj
2008-2021